PREČO SA ZÚČASTNIŤ SKB

Slovenská kooperačná burza (SKB) je subkontraktačné podujatie zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, obchodnej a kooperačnej činnosti v rôznych oblastiach priemyslu, výskumu, vývoja, vedy a akademickej obce. 

Rešpektujúc aktuálne platné nariadenia a obmedzenia spojené s COVID-19 sme pripravili aktuálny 14. ročník podujatia v online formáte. Prečítajte si pozorne technické a organizačné INŠTRUKCIE.

Slovenská kooperačná burza (SKB) 2020 ONLINE
vám ponúka možnosť ONLINE bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi a partnermi podujatia podľa vami nastavených požiadaviek a výberu.   

Súčasťou je moderovaná ONLINE panelová diskusia na vysoko-aktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a so zástupcami štátu.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING