09:30 AM - 09:35 AM
Opening
09:35 AM - 10:10 AM
Čo so sebou prinesie nová megainvestícia

Východ Slovenska sa dočká s príchodom automobilky Volvo ekonomickej vzpruhy. Od novej investície si sľubujeme príležitosť na zlepšenie života v celom regióne a prilákanie mladých ľudí zo sveta späť domov. Príchod zahraničného investora takejto veľkosti pre Slovensko jednoznačne predstavuje príležitosť, avšak zároveň aj veľkú výzvu.
Diskutujúci:
Robert Šimončič, CEO SARIO

10:15 AM - 10:45 AM
Silná pozícia dronov v priemysle

Vývoj dronovej ekonomiky (drone economy) nesúvisí len s dronmi, ale najmä s rozširovaním možností ich využitia v priemysle. Dotkneme sa využitia v leteckom priemysle, obrannom priemysle, výrobe, logistike, inšpekcii, kamerovom dohľade a prieskume.
Prezentácie:
Rastislav Sopko, asociácia Mám Dron

Diskusiou sprevádza Marek Kopanický, senior konzultant pre Inovačný sourcing SARIO

11:40 AM - 12:30 PM
Odborný diskusný panel 3 - "Sky is not the limit“: Ako slovenské firmy nachádzajú nové obchodné príležitosti vo vesmírnej ekonomike

21. storočie je érou dynamického rastu a prevratných trendov vo vesmírnom sektore. V panelovej diskusii sa zameriame na obrovské možnosti, ktoré vesmírny sektor slovenským firmám prináša, či už v oblasti hardvéru predurčeného opustiť Zem alebo vesmírnych aplikácií, ktoré naopak nachádzajú široké praktické uplatnenie na našej planéte.
Spíkri:
Matej Poliaček, Robotický inžinier, RoboTech Vision
Ján Baláž, Kozmický inžinier, člen-korešpondent Medzinárodnej astronautickej akadémie IAA
Matúš Bakoň, CEO, zakladateľ, insar.sk
Peter Barančík, Masam
Moderuje: Michal Brichta, Tímlíder pre Diverzifikačné služby & Senior konzultant Odboru investičných projektov, SARIO

01:00 PM - 05:00 PM
B2B rokovania

B2B (Busines to Business) rokovania sú rýchly a efektívny spôsob, ako sa môžete skontaktovať s vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi. Vyberte si firmy, s ktorými chcete rokovať a my vám vytvoríme individuálny rozpis rokovaní (s kým, kde a kedy rokujete). Na jedno rokovanie máte vyhradených maximálne 20 minút. Rokovanie budú prebiehať ONLINE s riadeným manažmentom.

TIP: Nezabudnite sa na vaše rokovania dobre pripraviť — preštudovať si profil partnera, pripraviť si prezentáciu vašich materiálov alebo vzoriek ONLINE formou.
TIP: AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE (viď nižšie)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING