AKO SI NAPLÁNOVAŤ B2B ROKOVANIE

ONLINE REGISTRÁCIA
Pred registráciou si prosím pozorne prečítajte podmienky účasti, platobné podmienky, organizačné a technické INŠTRUKCIE.
Vyplňte dôkladne požadované údaje a váš firemný profil. 
Popíšte stručne, čo ponúkate, čo hľadáte a za akých podmienok. Váš profil bude viditeľný počas celej doby otvorenej registrácie a môžete si ho priebežne upravovať. Stačí, keď sa prihlásite do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla.

VÝBER B2B PARTNERA NA ROKOVANIE
Ako zaregistrovaný účastník SKB budete približne 10 dní pred konaním podujatia emailom vyzvaný, aby ste si vybrali partnerov pre rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie). Rovnako v tomto čase môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka SKB. Je iba na vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám uvoľní kapacita pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutia nezamietnete, budú vám po ukončení času stanoveného na párovanie automaticky napárované a zapísané do vášho rozpisu B2B stretnutí.

POSTUP PÁROVANIA

 • prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
 • otvorte si záložku 'List of participants'
 • prečítajte si profily jednotlivých účastníkov
 • vyberte si firmu, s ktorou sa chcete stretnúť a zakliknite tlačítko 'Details' a následne zelené tlačítko 'Request a Meeting'

NÁVOD AKO PRIJAŤ ALEBO ODMIETNUŤ ŽIADOSŤ O ROKOVANIE

 • prihláste sa do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla
 • otvorte si záložku 'Meetings', kde budú zobrazené vaše žiadosti o rokovanie 'Own' a zároveň žiadosti iných účastníkov o stretnutie s vami 'Guest' spolu so statusom 'Waiting' — čaká na potvrdenie, 'Confirm“ — prijať žiadosť, 'Delete' — odmietnuť žiadosť

ROZPIS A PRIEBEH ROKOVANÍ - INŠTRUKCIE pre SKB 2020 ONLINE

      ONLINE REGISTRÁCIA do 4. októbra 2020
      Účasť je podmienená schválením registrácie a uhradením registračného poplatku najneskôr do 4. októbra 2020 (vrátane).

 • Dôkladne vyplňte požadované údaje a váš firemný profil. Popíšte stručne, čo ponúkate, čo hľadáte a za akých podmienok.   Váš profil bude viditeľný počas celej doby otvorenej registrácie a môžete si ho priebežne upravovať. Stačí, keď sa prihlásite do svojho profilu prostredníctvom svojho hesla.

  PÁROVANIE B2B ROKOVANÍ 5. - 13. október 2020
 • Prihláste sa do vášho firemného profilu a vyberte si zo zaregistrovaných účastníkov partnerov pre B2B rokovania podľa vašich individuálnych potrieb (tzv. párovanie).
 • Rovnako v tomto čase môžete byť oslovený so žiadosťou o stretnutie od iného účastníka SKB. Je iba na vás, ktoré stretnutie prijmete. Stretnutie je možné aj zamietnuť, čím sa vám uvoľní kapacita pre ďalšie stretnutia. V prípade, že stretnutie nezamietnete, bude vám po ukončení obdobia stanoveného na párovanie automaticky napárované a zapísané do vášho rozpisu B2B stretnutí.
 • Zoznam vašich B2B rokovaní vrátane prihlasovacích linkov na jednotlivé rokovania bude zaslaný na kontaktný mail uvedený v registrácii pár dní pred podujatím. Rozpis bude obsahovať informáciu o názve spoločnosti, presnom čase, čísle rokovacieho miesta a prihlasovací link.

  ONLINE B2B ROKOVANIA  21.október 2020
 • Na B2B rokovania sa musíte prihlásiť na platformu Zoom pod názvom spoločnosti totožným s registráciou na SKB opäť, avšak teraz prostredníctvom linku prislúchajúceho ku konkrétnemu rokovaniu ( viď váš rozpis rokovaní). 
 • Rozpis rokovaní vám bol zaslaný pár dní pred podujatím.
 • Každé B2B rokovanie má svoj unikátny link.
 • Rokovania prebiehajú v 19+1 minútových slotoch. Posledná minúta slúži na odpojenie a pripojenia sa na ďalšie plánované rokovanie. Čas jednotlivých slotov je striktne dodržiavaný. Po uplynutí 20 minút sa rokovanie automaticky preruší.

Pre bilaterálne rokovania so zahraničnými spoločnosťami je oficiálne stanovený anglický jazyk. Tlmočenie rokovaní nie je zabezpečené.

Pred podujatím si pozorne prečítajte nasledujúce organizačné a technické INŠTRUKCIE.

 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING