EXPO

Pomáhame firmám pri prieniku na zahraničné trhy 

Slovenské spoločnosti exportujú každý mesiac tovar a služby v hodnote miliárd eur. Využitie zdrojov príjmov z pôsobenia na zahraničných trhoch môže priniesť celý rad výhod. Export prispieva k rozšíreniu trhov, zvýšeniu obratu, zlepšeniu povesti firmy a k zníženiu závislosti na domácom trhu.

Export nie je vždy bez rizík. Jazykové a kultúrne rozdiely, politická nestabilita, riziká vývoja kurzov zahraničných mien a problémy s platbami môžu predstavovať značné riziko pre vývozcov, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s pôsobením na zahraničných trhoch.

 Pomoc štátu exportérom

Pracovníci Podnikateľského centra a ekonomickí diplomati na 72 slovenských diplomatických misiách sú odborníkmi, ktorí pomáhajú firmám pri prieniku na zahraničné trhy, poskytujú odborné obchodné poradenstvo a praktickú podporu slovenským firmám, ktoré chcú rozvíjať svoje podnikanie v zahraničí.

Prostredníctvom radu jedinečných služieb, vrátane pomoci pri účasti na zahraničných veľtrhoch a na podnikateľských misiách a poskytovania špecifických informácií o trhu môžeme pomôcť rýchlo sa vysporiadať s nástrahami, ako sú napríklad rôzne regulácie a obchodné praktiky.

Pre začínajúcich na zahraničných trhoch

  • pomoc pri riešení kultúrnych a jazykových špecifík
  • poradenstvo v oblasti prieskumu trhu
  • podporu rozvoja podnikania 

Pre skúsenejších 

  • účasť na sektorovo zameraných obchodných misiách a seminároch
  • prístup k hlavným nákupcom, štátnym inštitúciám a dodávateľským reťazcom na zahraničných trhoch
  • poradenstvom pri vytváraní medzinárodných partnerstiev a spoločných podnikov
  • prvotné návštevy na nových trhoch
  • informácie o nových obchodných príležitostiach.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING